Értékesítés

Tartós bérlet

Határozott idejű bérleti szerződés, ahol a bérbe adó a már tulajdonát képező, avagy a bérlő igényei szerint beszerzett eszközt határozott időtartamra, díjfizetés ellenében bérlő használatába adja. A futamidő végén a bérbe adó vagy/és a Szállító hasznosítja a szerződés tárgyát képező eszközt.

 • Gyorsított költségleírás
 • A bérlő által mérlegen kívüli kötelezettségként nyilvántartott tőkebevonása nem rontja az eszközarányos mutatókat, ami a világbanki mutatókra épülő adósminősítési rendszerekben az Ügyfél hitelképességét is kedvezően befolyásolja
 • A bérleti díjak teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el az érvényes mindenkori számviteli szabályok figyelembe vételével, csökkentve ezáltal az adóalapot.
 • A finanszírozott eszközt a bérbeadó aktiválja és amortizálja.
 • A futamidő alatt a haszonszerzés joga a bérbevevőt illeti meg, az eszköz használatából eredő kockázat és valamennyi költség a bérlőt terheli.
 • Eszközparkját mindig a legkorszerűbb eszközökre tudja folyamatosan cserélni

Nyílt végű pénzügyi lízing

Olyan ügylettípus, ahol a lízingbeadó a lízingbevevő által kiválasztott eszközt megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében lízingbevevő használatába adja. A futamidő végén a lízingbevevőt elővásárlási jog illeti meg.

 • A futamidő alatt a haszonszerzés joga a lízingbevevőt illeti meg, a lízingbevevő viseli a lízingtárgy használatából eredő teljes kockázatot, kárveszélyt és költséget.
 • A lízingdíj tőke- és kamatrészre van megbontva, a tőketörlesztő rész kötelezettségcsökkenésként számolandó el.
 • Költségként csak a kamat és az elszámolt értékcsökkenés számolható el.
 • A beszerzési ár ÁFA tartalmát a lízingbevevőnek nem a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie, hanem a futamidő alatt, az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva kell rendeznie. Ez azon lízingbevevőknél különösen előnyös, melyek részben vagy egészben ÁFA-mentes tevékenységet folytatnak, mivel a halasztott ÁFA-fizetés kamatköltség megtakarítást eredményez.
 • A havi díjak tőkerésze után 25% ÁFA-t kell fizetni, mely a havi díjak számlája alapján visszaigényelhető, amennyiben a Lízingbevevőnél az ÁFA visszaigénylés feltételei egyéb jogcímen fennállnak.
 • A lízingbevevő tartja nyilván a lízingtárgyat (Mérlegben a Tárgyi Eszközök alatt) és számolja el az értékcsökkenést.
 • Amennyiben a futamidő végén a lízingbevevő él elővásárlási jogával, maradványérték megfizetésével szerezheti meg a lízingtárgy tulajdonjogát.

Bérlet- teljeskörű üzemeltetési szerződéssel

Ne cipelje magával a nagy értékű berendezések megvásárlásával járó súlyos terheket! Vásárlás helyett bérelje az igényeinek leginkább megfelelő készüléket. Hosszú távú (36-48 hónapos), kedvezményes bérleti konstrukcióval kínáljuk kihelyezésre és működtetésre az eszközöket. A szolgáltatásnak havi alapdíja van, mely magában foglalja már egy adott példányszám teljes másolási és nyomtatási költségét is. Az adott példányszámon felüli másolatokért, nyomtatásokért utólag - csak a másolati, nyomtatási példányszámtól függő összeget - szükséges fizetni. Ennek eredményeként a gép összes költsége előre tervezhető, és biztosított a folyamatos, üzemképes működtetés.
Rövid távú (1-2 hetes) bérleti konstrukció, amely lehetővé teszi a gépek oktatás vagy bemutató céljából történő kihelyezését. Az elszámolás itt utólag, a másolt, nyomtatott példányszámok mennyisége alapján történik.

Outsourcing

Csakúgy, mint a legtöbb vállalatnál, Önöknél is a legtöbb tevékenységi területen megoldható a pénzügyi lehetőségek ésszerűbb és gazdaságosabb felhasználása. A másolási feladatok nélkülözhetetlenek az irodákban, de ezen költségek lényegesen csökkenthetőek vagy átcsoportosíthatóak.
Az outsourcing szolgáltatás megrendelése után azonnal használatba vehető bármely berendezés, egy az Önök igényei és elképzelése szerint kiválasztott (36, 48, vagy 60 hónap) futamidejű beruházás nélküli szolgáltatási konstrukció keretében.
A havonta felmerülő -másolt, és/vagy kinyomtatott példányonként fizetendő- szolgáltatási díjak teljes egészében elszámolhatók költségként anélkül, hogy az Önök által igénybevett berendezések amortizációja többlet feladatot jelentene Önöknek, nincs tőkelekötés, nincs szükség beruházásra.
A teljeskörű szervizszolgáltatáshoz hasonlóan a papírutánpótlást és az áramellátást kivéve minden üzemeltetési és karbantartási költség Cégünket terheli.

Folyamat
 • Mi visszavásároljuk az Ön használt, vagy akár újonnan beszerzett másológépeit is, így nemcsak hogy megszabadulhat régi és költséges üzemeltetésű fénymásoló gépétől, de azonnal likvid forráshoz jut, így nem szükséges új berendezésekre invesztálnia.
 • Szakembereink részletes felmérést készítenek az Ön cégének másolással kapcsolatos igényeiről. Az Önökkel való együttműködés és a szakembereink tapasztalatainak felhasználásával ajánlatot teszünk a fénymásoló géppark optimalizálására, illetve megszervezzük alkalmazottaik képzését azok működtetéséhez.
 • Cégünk ajánlatot tesz egy átfogó másológép működtetési szolgáltatásra, melynek fő jellemzői a következők:

A berendezéseket Önök a szolgáltatás teljes futamideje alatt bármikor, illetve a futamidő végén megvásárolhatják.
A szolgáltatás teljes futamideje alatt lehetőséget biztosítunk a berendezések bővítésére, korszerűbb, kisebb, vagy nagyobb kapacitású eszközre cserélésére, illetve a szerződés meghosszabbítására.

Vizuáltechnikai eszközök bérlete

Eseti rendezvények, prezentációk teljeskörű vizuáltechnikai lebonyolítását szolgáló berendezések projektorok, vetítő vásznak1-4 napra történő kihelyezése