Megoldások

Scan&Sign

Készítsen hiteles másolatot (e-konverzió), papíralapú üzleti dokumentumokról a Canon Scan&Sign by Microsec elektronikus aláíró megoldásának segítségével, amely most integrálásra került a CANON IR ADV típusú gépeire egy közös együttműködés keretében.
Miért hasznos és előnyös az e-konverzió? A papíralapú dokumentumok megőrzése és tárolása folyamatosan komoly kihívás elé állítja a vállalkozásokat. A beérkező vagy már korábban keletkezett papírlapú üzleti dokumentumok (tipikusan PDF formátum) digitalizálása, jelentős előnyökkel jár, és már rövid távon megtérülő befektetés. Jelentősen csökkenthetők a tárolási és adminisztrációs költségek. Szemben a papíralapú dokumentumokkal, a digitalizált dokumentumok visszakeresése egyszerű és gyors folyamat. Hogyan lehet jogszabálynak megfelelő hiteles elektronikus másolatot készíteni? - A papír alapon létrejött dokumentumokról lehetőség van hiteles elektronikusmásolat készítésére. A másolatok készítésének szabályait a Bizalmiszolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Elektronikus űrlapkitöltéstámogatás [EÜT.]) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló451/2016 (XII. 19.) Kormányrendelet („Konverziós rendelet”) III. fejezeteszabályozza. - Az EÜT. szerint az elektronikus dokumentum bizonyító ereje megegyezik azeredeti, papíralapú dokumentum bizonyító erejével, amennyiben apapíralapú dokumentumokról a másolatkészítés szabályai szerint készült azelektronikus másolat. Hiteles elektronikus másolat készítés jogi és eljárásrendi háttere: - Jogszabályi héttér: Konverziós rendelet - Másolatkészítési szabályzat → A Microsec segít a másolatkészítési szabályzatelkészítésében is. - Papír alapú dokumentummal egyenértékű elektronikus másolat készítésétkövetően a papír alapú dokumentum, bizonyos jogszabályi feltételekfennállása esetén akár meg is semmisíthető (A másolat készítő cég egyéniüzleti döntése.) - Papír alapú dokumentum szkennelve, záradékkal ellátva, hitelesítvebélyegzővel és időbélyegezve = HITELES elektronikus másolat - Hitelesítési záradék automatikus elhelyezése „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.” – hitelesítéskor ez a szöveg kerül bele pontosan a dokumentumba. Az e-konverzió a digitalizációs transzformáció egyik alappillére, hogy miért? - Alacsonyabb tárolási költségek, mert nincs szükség a dokumentumok fizikai tárolására. - A dokumentumkezeléssel töltött idő csökken, mert egyszerűen és gyorsan visszakereshetők a már elektronikus dokumentumok. - A dokumentumok károsodásának, eltűnésének kockázata csökken. - A dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságok, könnyebben szabályozhatók, kezelhetők. - Korlátlan számban állnak rendelkezésre hiteles elektronikus másolati példányok. - Az e-konverzió jogilag egy jól szabályozott terület és a másolatkészítés technikai feltételei is adottak a Scan&Sign megoldásával. - Gyorsabb ügyintézés és elektronikus folyamatok. - A digitalizált dokumentumok rugalmasan, a szükséges megőrzési idő függvényében újra, felülhitelesíthetők, így biztosítható, hogy a hiteles digitális másolat 10, 20 vagy akár 50 év múlva is hiteles legyen. - Arról a papíralapú dokumentumról, amelyről nem készül kellő időben hiteles elektronikus másolat, az a hosszú évek során el is veszhet és ilyenkor a dokumentum újra-előállítása bonyolult, illetve költséges is lehet, de előfordul, hogy már nem is lehetséges. Hiteles elektronikus másolatkészítés bevezetéséhez szükséges komponensek: - Minősített elektronikus bélyegző tanúsítvány. - Minősített időbélyegzés szolgáltatás. - e-Szignó aláíróprogram (integrált megoldás a CANON IR ADV gépekkel), amely támogatja a hitelesítési záradék elhelyezését a dokumentumban. - Nyilvános másolatkészítési szabályzat, amely tartalmazza a másolatkészítés eljárási és műszaki feltételeit, valamint a kapcsolódó felelősségi kérdéseket. A másolatkészítéssel megbízott vagy arra feljogosított személyek körét tartalmazó belső szabályzat. Microsec és a CANON közös megoldásának, a Scan&Sign-nak jellemzői: - Microsec által az imageRUNNER Advanced sorozatú Canon eszközökre fejlesztett Scan&Sign hiteles elektronikus másolatkészítés megvalósítása: o Szoftver telepítése egyszerűen (kód megadásával) - Aláíró tanúsítvány és az ahhoz tartozókulcs Microsec-nél, mint bizalmi szolgáltatónál kerül tárolásra, egy úgy nevezett tárolt kulcsú szolgáltatás keretében (TKSZ) - Csak jelszó és felhasználónév megadása - Egyszerűen a menüből kiválasztva automatizált hiteles másolatkészítéslehetőség Canon eszközön integrált hiteles másolatkészítés lehetősége teljesen automatikusan! E-konverzió felhasználási területei: - Már felhalmozódott papír alapú dokumentumokról készítendő hitelesmásolatok előállítása. Ezek olyan cégek, ahol az elmúlt években tömegesen keletkeztek papír alapú dokumentumok. Például ilyenek a kórházak, államiintézmények stb. - Papír alapú dokumentumok érkeztetése. Ezek többnyire olyan cégek, akik partnereikkel hagyományos úton kommunikálnak még. Jellemzően nagy mennyiségű papír alapú dokumentumot érkeztetnek és dolgoznak fel manuálisan. Például ilyen dokumentumok lehetnek a teljesítés igazolások, szerződések, partneri megállapodások, árú– és eszközkövetés, logisztika, beszerzési dokumentumok stb.