UNICOPY Irodatechnikai Szakszervíz
Információ: +36 (30) 9376 981|+36 (30) 6376 981|Cím: 9700 Szombathely, Rumi út 112.

Online
hibabejelentés

A hibabejelentés leghatékonyabb módja az online szerviz használata...

Tovább »
Online
árajánlatkérés

Amennyiben bármely termékünk felkeltette érdeklősését...

Tovább »
Számlálóállás
bejelentés

Berendezéseink számlálóállások elektronikus úton történő rögzítése...

Tovább »
Megrendelés

Amennyiben valamely termékünk elnyerte tetszését...

Tovább »

Értékesítés

Tartós bérlet

Határozott idejű bérleti szerződés, ahol a bérbe adó a már tulajdonát képező, avagy a bérlő igényei szerint beszerzett eszközt határozott időtartamra, díjfizetés ellenében bérlő használatába adja. A futamidő végén a bérbe adó vagy/és a Szállító hasznosítja a szerződés tárgyát képező eszközt.

 • Gyorsított költségleírás
 • A bérlő által mérlegen kívüli kötelezettségként nyilvántartott tőkebevonása nem rontja az eszközarányos mutatókat, ami a világbanki mutatókra épülő adósminősítési rendszerekben az Ügyfél hitelképességét is kedvezően befolyásolja
 • A bérleti díjak teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el az érvényes mindenkori számviteli szabályok figyelembe vételével, csökkentve ezáltal az adóalapot.
 • A finanszírozott eszközt a bérbeadó aktiválja és amortizálja.
 • A futamidő alatt a haszonszerzés joga a bérbevevőt illeti meg, az eszköz használatából eredő kockázat és valamennyi költség a bérlőt terheli.
 • Eszközparkját mindig a legkorszerűbb eszközökre tudja folyamatosan cserélni

Nyílt végű pénzügyi lízing

Olyan ügylettípus, ahol a lízingbeadó a lízingbevevő által kiválasztott eszközt megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében lízingbevevő használatába adja. A futamidő végén a lízingbevevőt elővásárlási jog illeti meg.

 • A futamidő alatt a haszonszerzés joga a lízingbevevőt illeti meg, a lízingbevevő viseli a lízingtárgy használatából eredő teljes kockázatot, kárveszélyt és költséget.
 • A lízingdíj tőke- és kamatrészre van megbontva, a tőketörlesztő rész kötelezettségcsökkenésként számolandó el.
 • Költségként csak a kamat és az elszámolt értékcsökkenés számolható el.
 • A beszerzési ár ÁFA tartalmát a lízingbevevőnek nem a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie, hanem a futamidő alatt, az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva kell rendeznie. Ez azon lízingbevevőknél különösen előnyös, melyek részben vagy egészben ÁFA-mentes tevékenységet folytatnak, mivel a halasztott ÁFA-fizetés kamatköltség megtakarítást eredményez.
 • A havi díjak tőkerésze után 25% ÁFA-t kell fizetni, mely a havi díjak számlája alapján visszaigényelhető, amennyiben a Lízingbevevőnél az ÁFA visszaigénylés feltételei egyéb jogcímen fennállnak.
 • A lízingbevevő tartja nyilván a lízingtárgyat (Mérlegben a Tárgyi Eszközök alatt) és számolja el az értékcsökkenést.
 • Amennyiben a futamidő végén a lízingbevevő él elővásárlási jogával, maradványérték megfizetésével szerezheti meg a lízingtárgy tulajdonjogát.